Προγεμισμένα Σπρέι για χρώμα με Διαλύτη Νερού 300ml Maximize

Προγεμισμένα Σπρέι για χρώμα με Διαλύτη Νερού 300ml

Το κενό περιέχει προωθητικό αέριο και ειδικά πρόσθετα για να γεμιστεί με 100ml υδατοδιαλυτού χρώματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες

192555

Ο παρασκευαστής του χρώματος έχει την ευθύνη της τελικής απόχρωσης

Στην ίδια κατηγορία